Tuwing Agosto sa Pilipinas, may nagpapatugtog na sa radyo ng mga kantang pangkaroling. Ang mga programa sa telebisyon ay sumabay…

Bulalo is a long standing fixture on the menu of many reknown Philippine restaurants, originating in Batangas in the early 80s…