Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Araw ng Kalayaan para sa mga senyor

SINULAT NI NARDS PURISIMA – Dumating na naman ang pinakamalaking pagdiriwang sa lahat ng pagdiriwang ng samahang  Pilipino dito sa Australia.

Hindi lamang tungkol sa mag Pilipino dito sa Australya , kundi lahat ng Pilipinong na napadpad sa ibat-ibang bansa . Hindi rin nila nakakalimutan na  ipagdiwang Ang Araw ng Kalayaan ng ating bansang Pilipinas o Independence Day.

Ang ibat-ibang smahan kasam na ang Samahan ng mga senyor ay masigasig na ipinagdiriwang sa buwan ng Hunyo  ang  Araw ng Kalayaan o Independence Day ng Filipinas.

Mahalaga ng araw ng 12 Hunyo bawat taon dahil ito Itong araw na ito ay nagpaala-ala sa atin lahat ang pagod at hirap na dinanas o naranasan ng ating mga kababayan o mga kapatid upang alagaan at ipagtangol ang ating bansa.

Itinaya nng aying mgsa bayni kagata biu Jose Rizal at Andre Bonifacio ang kanilang mga buhay upang makaroon ng Kalayaan ang ating bansang Filipinas.

 Kaya bago sumapit ng araw ang kalayaan ang ating bansa  ang mga samahang Pilipino dito sa Australia kasama na rin ng mga  samahang senyor ay abalang-abala silang lahat naghahanda ng mga programa para sa kanilang panauhin dadalo.

 Ang  isang   dahilan, ng mga senyor kung bakit ginugunita nila taon-taon ang araw ng kalayaan ang anting bansang Filipina ay upang malaman o ipaalam sa kanilang mga kabataan Pilipino  dito sa Australya laong-lalo na sa mga apo nila na ang kanilang mga magulang ay na sa malayang    bansa sila.

Kaya kapag pagdiriwang ating pag-uusapan ang samahang mga senyor ay hindi nahuhuli gaya kamakailan lamang ay nakikita natin sila ang kanilang kasiglahan at kasiyahan ang pagdiriwang ng bawat samahan Ang Araw ng Kalayaan ng Filipinas o Independence Day.

Kamakaylan lamang, ang unang nagdiwang ay ang samahang Assocation Golden Australian Pilipinos Inc (AGAPI) sa Rooty Hill sa ilalim ng  pangulong Dorothy Del Villar at pagkatapos nila ay dumalo rin sila sa  paanyaya ng samahang Alliance of Philippine Community Organisations (APCO) sa kanilang Freedom Ball na niganap sa Renaissance Westella , Lidcombe.

Sumunod   ay ang samahang PASSCI Fairfield sa pangunguna ni  Jun Relunia jr, at ang huli ay ang samahang Sydney Association of Aistralian Filipino Seniors Inc (SAFSI)  dito sa Marayong na pinangungunahan ni  pangulo Teresita Hermoso na ginananp sa Marayong Community Hall.

Sa kanilang pagdiriwang ng bawat samahan ay nakikita natin lahat sila ay masisigla at masasaya silang lahat