Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Pagdiriwang ng “Linggo ng mga Senyor.”

SINULAT ni NARDS PURISIMA – Dito sa Australia ay laging  ipinagdiriwang ang Linggo ng mga  Senyor tuwing sasapit ang buwan ng Marso.

Ganoon din ang pagpapahalaga sa iba’t-ibang lugar o bansa . Ang Linggo ng mga Senyor o Seniors Week  ay isa sa pinakamasayang pagtitipon dito sa samahan ng mga senyo

Lalong-lalo na sa ngayon  unti-unti na nawawala na ang COVID19 dito sa ating bansang Australya. Naging mahalaga ang linggong na ito sa mga senyor dahil sa kapanahunan nila, dito kinikilala ang mga nagawa nila sa kanilang mga pamilya upang ang kanilang mga anak ay maitaguyod na  magkaroon ng mabuting  kabuhayan at magandang na pamumuhay dito sa Australya.

  Bilang mamamayan ng bansa ang mga senyor ay unang nagsipaglingkod  sa ating lipunan at itinaya nila  ang kanilang panahon at buhay upang gumanda at  ipagtanggol ang ating bansa.

Sila ang ating mga  magulang na maraming ginampanang  tungkulin simula pa noong maliit pa ang kanilang mga anak. Sila ang nagpapakahirap na magtrabaho upang matustusan man lamang ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya para mapalaki at mapag-aral  ang kanilang mga anak.

Ang mga senyor ang unang lumalapit   sa atin kung magkaroon tayo ng problema at umaalalay sa atin.

Kahit saan man sila naroroon at nabalitaan na may karamdaman ang kanilang mga anak at apo ay lagi silang nakahandang lumapit at dumamay sa kanilang mga pamilya.

 Lalong lalu na dito sa Australya, ang mga senyor ang tumutulong sa pag- aalaga sa kanilang mga apo, kung kailangan.

 Ganyan ang pagmamahal ang mga senyor sa kanilang mga pamilya , kaya dapat natin unawain, suportahan at mahalin ang mga senyor dahil  sila  ang ating mga magulang.

 Lagi natin tandaan ang ating kasabihang  “Ang Hindi Marunong Lumingon sa Pinanggalingan, ay hindi makakarating sa Paroroonan” .

Kalakip nito ang ilang mga  larawan ng kasayahan ng mga senyor sa kanilang mga samahang Association of Golden Australian Pilipinos, Inc (AGAPI) SA PANGUNGUNA NI Councilor Dorothy del Villar at ng samahang Sydney Australian Filipinos Inc (SAFSI) sa pangunguna ni Tresita Hermoso,

Sila ay masisigla  at masasaya sa  kanilang mga pagdiriwang na naganap na bawat samahan kamakailan lamang.

Ang ilan naman sa mga senyor ay kalahok sa pangangasiawa sa kooperatibang  Kapitbahayan Cooperative Limited sa Merrylands. NSW.