Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Cooperative Governance Training for Kapitbayan

Ulat ni NARDS PURISIMA – Ginanap ang tinatawag na Cooperarive Governance Training kamakaylan sa Liverpool para sa Kapitbahayan Cooperative Limited (KCL) ng St Johns St, Auburn, NSW.

Ang pagtuturo ay ibinigay ni Ms. Mirjana Kreiselmair, Community Development Officer Central Equity of New South Wales (CENSW) sa mga miyembro ng KCL na pinamumunuan ni G. Ruben Amores.

Pagtuturo sa Kooperatiba ng CENSW sa miyembro ng Kapitbahayan Coop
Mga dumalo sa CENSW training paea sa Ka[itbahayan Coperative