Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Bagong Taon ng mga senyor sa Australya

SINULAT NI NARDS PURISIMA

Tayong mga Pilipinong senyor  sa Australya ay maraming kaugaliang namana pa sa ating mga ninuno tungkol sa pagdating ng Bagong Taon.

Mga kaugaliang namana pa ng ating mga magulang mula sa kanilang mga nakatatanda at mga magulang  noong kabataan nila.

May mga paniniwala na nagkaroon ng kaganapan sa kanilang buhay  Ang iba ay tungkol sa  kalusugan at kaginhawahan .  At patuloy ngang pinaniniwalaan, halimbawa nang mga nabubuhay na malakas at malinaw ang  paningin hanggang sila ay imabot ng 96 taon gulang.

Ang iba pa nga ay nakakapaglakbay nang mag-isa papunta or palabas sa Australya.

Marami  ang nanniwala na sa pagsapit ng bagong taon,  ay dapat sag mag-suot  ng pananamit na may disenyo o hugis na bilog bilang  mabuting pasinaya sa pagdating ng bagong taon.  At karamihaan ay hindi nakakalimutan na maghanda sa hapag-kainan ng mga pruta na hugis bilog at ang paghahanda ng masasarap na pagkain bilang pagsalubong ng bagong taon.

At kung kakayanin at may kaligtasan ay ang  pagkakaroon ng  gamit namagdudulot ng ingay kagaya ng paputok o kwitis na nagbibigay ng sariling ingay sa paligid sa kanilang bahay.

Ayon sa mga kagawian tunwing Bagong Taon,  ang  hugis na pabilog ay simbulo ng pera, at kayamanan at ang  pagkain ay simbulo ng kalusugan, sa darating na taon. Ang mga paputok naman daw ay magdudulot ng  kasayahan at kaginhawaan sa kanilang buhay sa loob ng isang taon.

Ngunit huwag din nating kalimutan ang magdasal.  Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos bukod tangi sa mga pagpapala na natanggap natin sa Kanya ng nakaraang taon.

Mapasalamat tayo sa mahabang buhay na ibinibigay sa atin  at ang kalakasang natatanggap natin  upang ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa kapwa lalong-lalo na sa ating  mga anak at mga apo.

Ipanalangin natin na ang mga senyor ng kumunidad ay patuloy na pagbibigayan  ng respeto, pagpapahalaga at pagmamahal ng mga nakababata sa kanila, lalong lalo na ng kanilang mga anak at apo.

Magandang isa-alang-alang alang ng mga mamamayan na kung hindi dahil sa mga senyor,  mahirap nang hubogin ang mga supling bilang mabubuting  mamamayan.

Ang  kaginhawahan at kasiyahan sa buhay na ating tinatamasa sa ngayon ay dulot na rin ng mga sakriipisyo at pagpaparaya ng mga magulang.

Ang  mga  larawan kamakailan lamang ang mga senyor ang kanilang kasiglaan at kasiyahan sa kanilang pagdiriwang ng kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon kasama

Ang buong pamilya,magkakamag-anak, magkakaibigan at ganon din sa kanilang pagdiriwang sa kanilang samahanng mga senyor.

Isang ang patutuo ng mga senyor ay  ang pagnanais ng pagbabago sa mga gawigawi sa buhay upang magdulot ng  kasayahan  sa  bagong taon.

Gaya ng  sinabi ng paboritong hmig tuwing Bagong Taon, “Tayo  ay magsikap  upang makamtan natin  ka-sa-ga-na-an !

Ang isa pa ay kung mayroon mga tayong ugali o gawain na hindi maganda sa ating kapuwa, ay baguhin natin ang mga ito.

At para naman sa ibang mga anak na masyadong abalang-abala sa paghahanapbuhay at nakkaligtaan na ang kanilang mga senyor namagulang, ang Bagong Taon ay pagkakataon na suriin ang mga gawaing ito.

Ang mga senyor na maguang  kadalasan ay  marami nang nararamdaman mga sakit sa kanilang katawa. Hinihiling lang sana   mga ibang senyor  sa kanilang mga anak na  dagdagan pa ang kanilang  pagtingin at, pag-ala-ala para sa  lalong masaya at kaibig-ibig na  Bagong  Taon..