Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Halamanan sa Kapitbahayan Cooperative sa Merrylands, NSW

hardin ni Nards
hardin ni Nards

SINULAT NI NARDS PUSIMA

Patuloy ang paghahalamanan ng inyong lingkod sa hardin ng Kapitbahayan Coop sa Merrylands.
Pansamantalang naisantabi ng inyong lingkod ang kamera  dahil sa kawalan ng pagtitipon ng mga senyor. Nahirati na lamang sa pagbubungkal ng mga pananim. Bukod sa nakalilibang ay nakababawas pa ng stress.
Sa araw ng anihan, punong puno pa ng sariwa at malulusog na gulay at prutas.
Ang ideya ng paghahalamanan ay nabuo na sa akin nang kami ay nakalipat sa aming town house sa Ka[pitbahayan Cooperative dito sa Merrylands, NSW.  Nakatutuwang ala-ala ng ating mahal na Pilipinas na kung saan karamihan sa atin ay may halamanan sa bakuran.
Mag-alaga ng sarisaring pananim. Yayayabong sila at matutuwa ka sa kanilang paglago at pangako bunga, dahon at prutas.
Gaya na rin ng ating mga anak na maaayos na ang pamumuhay.