Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Premier Gladys: 1000 bagong pulis — dagdag na kaligtasan

Bilang Premier ng NSW, pinakamataas na prayoridad ng aking pamahalaan ang paniniguro na ang mga pamilya ay ligtas.

Kamakailan ay natuwa akong ibalita na ang Pamahalaang NSW ay maghahatid ng 1,500 bagong kapulisan – ang pinakamalaking isahang pagdaragdag sa bilang ng Puwersa ng Pulisya ng NSW sa mahigit na 30 taon –bilang bahagi ng napakalaking pamumuhunan sa pagpapanatiling ligtas ng ating pamayanan.

Ang pamumuhunan ng mahigit sa $583 milyon para sa lampas na apat na taon ay magpapalakas sa bilang ng mga pulis at magdaragdag sa kakayahan ng Puwersa na labanan ang krimen.

Mula pa noong 2011, ang Liberal & Nationals Government (Pamahalaan ng Liberal at National ng NSW) ay nakapaghatid na nang mahigit sa 1000 bagong kapulisan at ang karagdagan pang 1,500, ay magtatalaga ng mas maraming pulis sa mga lugar kung saan sila kailangang-kailangan – sa mga lugar na madalas ang krimen, nilalabanan ang krimen sa buong estado.

Binigyan ng Komisyonado ng Pulisya ng NSW na si Mick Fuller ang Pamahalaan ng isang plano sa pagtatalaga (resourcing blueprint) para sa Puwersa ng Kapulisan ng NSW na nakatuon sa pamamaraan ng pulisya na kontrolado ang sitwasyon at madaling makita.

Titiyakin ng pagtaas ng bilang ng mga pulis na ang Puwersa ng Pulisya ng NSW ay may mga pagkukunang kailangan nito upang patuloy na mabawasan ang bilang ng mga krimen at protektahan ang komunidad.

Ang NSW ang isa sa may pinakamababang bilang ng krimen sa  20 taon at, sa dagdag na 1,500 na kapulisan, magagawang harapin ng ating puwersa ng pulisya ang hamon ng krimen sa hinaharap.

Ang maingat na pamamahala sa ekonomiya ng NSW Liberals & Nationals Government ay nagbigay-daan upang magawa naming mamuhunan nang napakalaki sa aming serbisyo sa mga lugar na madalas ang krimen at ang paghahatid ng 1500 bagong kapulisan ay isa pang halimbawa ng aming kasipagan na pinakikinabangan ng komunidad.

Ang matatanda ay nanganganib ding maging biktima ng krimen. Upang labanan ang mga krimen na bunsod ng karuwagang tulad nito, bawat command ay tatanggap din ng espesyalistang Elder Abuse Prevention Officer (Pulis para Pigilan ang Pang-aabuso sa Matatanda).

Ang kaligtasan ng mga pamilya ang Premier Photo[38316]laging pinakamataas na prayoridad na aking Pamahalaan.