Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Muling pagkikita at pagpupulong ng mga senyor

SINULAT NI NARDS PURISIMA  – Dito sa lupang ating ginagalawan lahat ng bagay ay may  hanganan.Katulad rin ng ating buhay na mayroon din katapusan.

Kaya ang payo ng mga senyor lalo na yong nakakatanda sa atin, habang tayo”y  nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa  lalong-lalo  na ngayon panahon ng COVID19, o Pademic, kailangan natin magpakita tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. kailangan nating  magpakita tayo ng kabutihan , magkakaisa tayong lahat, magtulongan at gumawa tayo ng mga mahahalagang bagay  sa ikakaganda, ikakasaya at     ikakabuti sa ating samahan lalong-lalo na sa ating lipunan o kummunidad.

PHOTO – Pagkikita ng management committee ng  Kapit-bahayan Merrylands sa harapan ng bakuran ng bahayan ng KCL sa Robertson St, Merrylands, NSW

At kung ikaw naman ang napiling pangulo o isang opisyal sa iyong samahan kailangan gumawa ka para sa ikakaganda at ikabubuti sa inyong samahan.

Hin panay  pangsarili lamang.

Iyan ay mahalagang  ala-ala tungkol  saiyo saan kaman pumunta o ano mang panahon lalong lao na kung ikaw ay mawala kana dito sa lupa.

Kaya lahat na nagawa mong mga kabutihan ay mananatilti  sa alaala ng inyong mga kaibigan,kasamahang  at lalong- lalo na sa ating lipunan.o kummunidad.

Ganito ngayon ang ginagawa o ipinapakita ng mga senyor       habang sila ay nabubuhay at malalakas pa.

Ang mga senyor ay nakahandang tumulong basta kaya pa nila. Hindi sila tumatanggi sa  ikabubuti at ikasasaya ng kanilang samahan lalong -lalo na sa ating kummunidad.

Sa kabilang dako naman ngayon panahon ng  Pademic ang mga senyor ay matagal na silang hindi nagkitakita at nagpupulong sa kanilang samahan.

Kaya sabik sila mingan kamakaylan  lamang s pagtitipun sa  tipanang  The HUB  sa Mt Druitt. Sa kanilang pagpupulojg sa nasabing lugar, ang maliit na grupo na kabilang sa Sydney Australian Filipino  Seniors Inc (SAFSI) ay ay nagpulong sa  pamumuno ni  Mrs. Teresita Hermoso bilang Pangulo at si   Pres. Erlinda Nweiser bilang pangalawang pangulo.

Kasama na dito ang  management committee.

Sa ibang pagkakataon, nagpuong din ang Kapitbahayan Cooerative Limited, upang pag-ibayuhin ang  pangangalaga ng kooperatiba at lahat na nag pangangailangan at pagmantini ng bakuran ng mga bahay at istraktura ng kooperariba.

Magndang pagkakataon ito na magpulong ang mga residente at miyembro ng kooperatiba lalaong lalo na ngayong panaon ng pandemya.

Ang mga nagsipagpulong at sina G. Ruben Amores, pangkulo ng KCL Merrylands at ang mga kasama ay sila  Rafael Amarille,  Delia Purisima,  Florencia Barton,  Aaliyah Yco at  Len Tolentino .

Kasam sa mga napag-usapan ay ang pagsasa- aayos sa kanilang bahay at lalo na sa  pag-aalaga ang kanilang mga halamanan. Isang kasayahan na saming mga senyor ana makita ang mga malulusog na halaman ksama na ang mga hitik na mga bulaklak at  bunga ng prutas. Kayayaaya ding pagmasadan ang mga luntian at nakakaaliw na mga gulay at palamuting halaman.