Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Tulong na $10,000 sa mga negosyong pang-eksport

Inihayag ng Gobiyerno ng NSW ang bagong kaloob na nagkakahalaga ng $10,000 para sa mga nag-eeksport na negosyong naapektuhan ng COVID-19.

Kuwalipikado ka ba para rito?

Alamin dito at samantalahin na ang mga libreng materyales na pangnegosyong magagamit ninyo at partikular na para sa industriya mo mula sa Business Australia.

https://bit.ly/BusAusFilipino

 

Ikaw ba ay isang nag-eeksport na nais muling masimulan ang kalakalan mo pagkatapos ng COVID-19?

Alam mo ba na nagbibigay ang Gobiyerno ng NSW ng 1,000 x $10,000 Pantulong na Kaloob sa Pag-eeksport upang matulungan ang mga nag-eeksport sa marketing, e-commerce, at pakikilahok sa mga internasyonal na pangkalakalang eksibisiyon?

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon https://bit.ly/BusAusFilipino

Nais mo bang mabawasan ang buwis na dapat bayaran ng negosyo mo?

Upang matulungan ang mga negosyo na makabangon mula sa COVID19, tinutulungan ng Pederal na Gobiyerno ang mga negosyo na mabawasan ang kanilang mga buwis sa pamamagitan ng pagtataas ng halaga ng maaaring magamit na depresiyasyon ng asset sa mga muwebles sa opisina, mga kagamitan ng mga manggagawa, at hardware at software ng kompyuter.

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagong patakaran.

https://bit.ly/BusAusFilipino

Narinig mo na ba ang tungkol sa Homebuilder?

Isa itong Programa ng Pederal na Gobiyerno na nagkakahalaga ng $688 milyon upang matulungan ang industriya ng pagtatayo ng mga gusali na makabangon mula sa COVID-19 sa pamamagitan ng pag-aalok ng libreng kaloob na nagkakahalaga ng $25,000 upang mapondohan ang mga renobasyon ng mga nagmamay-ari ng bahay o mga unang beses pa lamang bumili ng bahay sa Australya.

Mag-click dito para sa higit pang mga detalye at upang makita kung kuwalipikado ka para rito. https://bit.ly/BusAusFilipino