Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Binago na ni NSW Premier Gladys Berejiklian kung papaano tayo namumuhay

Binago ng COVID-19 ang paraan kung paano tayo nabubuhay.

Lahat tayo ay magkakasamang humaharap sa ganitong walang katulad na panahon at gusto kong gamitin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang komunidad ng mga Filipino sa Australya para sa mahalagang papel na inyong ginagampanan.

Ang ating estado ay nakapag-test na ng mahigit kalahating milyong katao. Tayo ay mayroong isa sa may pinakamataas na bilang ng pag-test sa mundo at ito, kasama ang mga paghihigpit at pagpapanatili ng social distance na 1.5 metro, ay tumutulong sa atin upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.

Bilang Premier ng NSW, ito ang dahilan kung bakit lubos kong ipinagmamalaki ang kalagayan natin ngayon. Gayunman, hindi tayo dapat maging kampante.

Kahit na ikaw ay may bahagyang mga sintomas lamang, kailangan mong lumantad at magpa-test. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay kinabibilangan ng lagnat, pag-ubo, namamagang lalamunan o pangangapos ng hininga. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19 o nais mong malaman kung saan maaaring magpa-test, mangyaring bisitahin ang nsw.gov.au.

Binibigyang-tuon namin ngayon ang pasiglahin nang ligtas ang ekonomiya at pabalikin ang mga tao sa trabaho. Salamat sa sipag ng lahat ng tao sa komunidad, pinaluluwag na namin ang ilang mga paghihigpit sa NSW. Makikita natin ang mas maraming aktibidad habang bumabalik ang mga tao sa ilang antas ng normalidad.

Upang matiyak na patuloy na sumusulong ang NSW, hindi ako magsasawang paulit-ulit na bigyang-diin ang kahalagahan ng pagtulong upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kapag nasa labas ng bahay, dapat mong panatilihin ang 1.5m na distansya mula sa iba at laging ugaliin ang tamang kalinisan ng kamay.

Hindi namin alam kung kailan o kung magkakaroon ng bakuna, pero ang alam namin ay lahat tayo ay dapat matutong mamuhay sa bagong kapaligiran na COVID-safe.

Sama-sama, patuloy tayong mananatiling ligtas at susulong.

Mensahe ni Premier Gladys Berejiklian na pinadala ng DPC Media ng NSW Department of Premier and Cabinet.