Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
planuhin

Planuhin ang inyong tax return

Paano naapektuhan ang industriya mo? Ngayong linggo, ibinibigay sa iyo ng Business Australia ang impormasyon na kailangan mo para ma-maximize ang iyong tax return, makipagkalakalan nang ligtas at masuportahan ang mga manggagawa mo.

https://bit.ly/BAFilipino

1.      Malapit na ang panahon ng pagbubuwis at may mahuhusay na sanggunian ang Business Australia para matulungan kang magplano para sa susunod na taon at ma-maximize ang tax return sa taóng ito. Maging libreng miyembro ng Business Australia para ma-download ang iyong Tax Checklist kabilang ang listahan ng ibabawas sa buwis kung ikaw ay nagtatrabaho mula sa bahay at ang mga kinakailangan sa buwis ng JobKeeper. https://bit.ly/BAFilipino

  1. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, halos 75% ng mga negosyo ang nabawasan ng kanilang daloy ng pera dahil sa Coronavirus. Paano maaapektuhan ng Coronavirus ang iyong industriya sa darating na mga buwan? I-download ang libreng sumaryo ng Business Australia para makita kung paano maaapektuhan ang iyong industriya kabilang ang Retail, Pagkain, Pagbiyahe, Konstruksyon at Pagmamanupaktura. https://bit.ly/BAFilipino

 

  1. Ang mga Beauty at Nail Salon ay magbubukas na pagkatapos ng Coronavirus. Napakahalaga na ngayon ng pakikipagkalakalan nang ligtas para sa tagumpay ng negosyo at mag-click para sa gabay sa pagpapanatili ng isang ligtas na salon kabilang ang pakikipag-ugnayan sa kostumer, personal protective equipment, kalinisan sa kamay at paglilinis at pagdi-disinfect sa mga tool at patungán. https://bit.ly/BAFilipino