Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Business Australia

Suporta sa pagtatalaga ng daloy ng pera

Pagluluwag sa mga paghihigpit, suporta sa pagtataya sa daloy ng pera, at pagpapanatiling produktibo ng mga empleyado habang nagtatrabaho sila sa bahay – lahat ng mga nakatutulong na update na ito at marami pang iba pa sa lingguhang sumaryo ng Business Australia sa COVID-19 para sa mga SME.

https://bit.ly/CPBAFilipino

 

  1. Naghahanap ka ba ng suporta sa daloy ng pera para sa negosyo mo? Ang mahinang daloy ng pera ay isang pangunahing dahilan sa pagkabigo ng negosyo at ang isang mahalagang istratehiya ay ang pagsasagawa ng regular na mga pagtataya sa daloy ng pera. Mag-click dito para ma-download ang libreng template para sa pagtataya sa daloy ng pera. https://bit.ly/CPBAFilipino

 

  1. Nagluluwas ba ang negosyo mo ng kalakal sa ibang bansa? Naapektuhan ba ng Coronavirus ang pangangailangan sa mga produkto mo? Ang Business Australia ay may pangkat ng mga eksperto sa pagluluwas na makakatulong sa iyo. Mag-click sa ibaba para sa 4 na uri ng suporta kabilang ang tulong na panustos mula sa Bangko, Cash flow financing, Export Finance Australia at mga kaloob ng pamahalaan.

https://bit.ly/CPBAFilipino

 

  1. Nagtatrabaho ka ba sa bahay habang may Coronavirus? Mag-click sa ibaba para sa listahan ng mga dapat gawin upang matiyak na ikaw at ang mga empleyado mo ay produktibo at ligtas sa tahanan. Alamin kung paano maiiwasan ang pagod, pinsala at stress at kung paano mananatiling masigla. https://bit.ly/CPBAFilipino

 

  1. Nalilito ka pa rin ba o napalampas mo ang JobKeeper package ng pamahalaan ng Australia para tulungang pondohan ang mga sweldo ng empleyado habang may Coronavirus? Maging libreng miyembro ng Business Australia at tingnan ang libreng sesyon ng Tanong at Sagot mula sa pangkat ng eksperto ng Business Australia.

https://bit.ly/CPBAFilipino

 

  1. Nagsisimula nang luwagan ng mga Pamahalaan ng Estado ang mga paghihigpit na magpapahintulot sa mga negosyong magbukas at magsimulang makipagkalakalan. Mag-click dito para sa gabay sa kung anong mga paghihigpit ang aalisin at 4 na mungkahing makakatulong sa pagpaplano mong bumalik sa trabaho.

https://bit.ly/CPBAFilipino