Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
lady of night

Ang mga Senyor sa panahon ng COVID-19

KCL Merrylands garden
KCL Merrylands garden

Nardel21 Nardel2 Nafdel7 Nardel12 Nardel24Sinulat ni NARDS PURISIMA – Sa panahon ng COVID – 19  lahat kaming mga senyor ay bawal lumabas sa aming mga tahanan o bahay.

Kaya binuhos namin ang pansing o sarili    sa mga bagay- bagay sa aming mga tahanan,

Wala kaming magawa kundi ang namumukod tanging asikasuhin ang pag-gagarden sa paligid ng aming bahay dito sa KCL Merrylands area.

Gaya ang ating nakikita natin sa larawan, sa lubos-lubosan  ang pag-aalaga namin sa aming mga halaman Ang mga ito  ay malulusog at nakaka-aliw tingnan. Masasaya at masigla  kami sa paghahalamanan habang  pinag-mamasdan namin ang aming mga halaman sa araw-araw.

Ang mga larawang kalakip ay ilan lamang sa mga pinagpipitagan namin. Sa  harapan ng aming bahay ay ang bulaklak na puti na nagngangalang enchanted lady.  Io ay bumubuka kapag gabi at napakabango .

At dito naman sa tagiliran ng aming bahay matatagpuan ang mga ay mga roses.  Sa bandang likod  naman ay mga  namumungang punong  kahoy o fruit trees gaya ng bayabas, calamansi , mangga at mga gulay din gaya ng segariilas, bataw pechay kamatis  at iba pa.

Kaya itong lahat ang aming ginagawa o ipinagkaka-abalahan patuloy naming gagawin  habang nakikibaka tayo sa problema ng Coronaviirus.

Sa aming mga kaibigang Senyor diyan, maghalmanan tayo sa ating bakuran. Ingat..