Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Learning and speaking Filipino

ENGLISH to FILIPINO translation

1. Describe the Philippines?
Paano mo ilalarawan ang Pilipinas?
2. It is a country composed of a cluster of 7,100 islands located in Western Pacific.
Ito ay isang bansa na binubuo ng 7,100 mga pulo sa Kanlurang Pasipiko.
3. It is one of the largest islands group in the world.
Ito ay isa sa pinakamalaking grupo ng mga pulo sa buong mundo.
4. It is bounded by the West Philippines Sea to the West. the Pacific Ocean to the East, the Sulu and Celebes Sea to the South and to the North by the Bashi Channel.
Ito ay pinaliiligiran ng Dagat ng Kanlurang Pilipinas sa kanluran. ang Karagatang Pasipiko sa soilangan, ang mga Dagat ng Sulu at Celebes sa timog at ng Dagat-Lagusan ng Bashi sa Hilaga.
5. It has aland area of 300,780 square kilometer.
Ito ay binubuo ng 300,780 kilometro kuwadrado.
6. Its eleven major islands are called Luzon. Mindanao, Samar, Negros, Palawan Panay, Mindoro, Leyte. Cebu, Bohol andMasbate.
Ito ay binubuo ng labing isang mga pulo na tinatawag na Luzon. Mindanao, Samar, Negros, Palawan Panay, Mindoro, Leyte. Cebu, Bohol at Masbate.
7. It has a total coastline of 17,500 kilometres, twice that of United States
Ito ay may kabuuhang haba ng baybayin na 17,500 kilometro. dalwang haba kaysa sa Estados Unidos.
8. Geographically speaking, the Philippines is divided into three main island groups: Luzon and Mindoro to the North, Mindao and the smaller islands of Basilan and the Sulu and Tawi-tawi archipelago and the Visayas composed of Samar, Leyte, Cebu, Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Panay and Palawan.
Ang kaayusang heograpiko ng Pilipinas ay nahahati sa tatlong grupo ng mga pulo: Luzon at Mindoro sa hilaga; Mindanao at malilit na pulo bf Basilan, Sulu at Tawitawi at ang mga pulo ng Visayas na binuuio ng Samar, Leyte, Cebu, Bool, Negros, Payan at Palawan.
9, What is the capital of the Philippines?
Ano ang kapitolyo ng Pilipinas?
10. Manila is the capital of the Philippines.
Maynila ang kapitolyo ng Pilipinas.
11. When was the city of Mnaila founded?
Kailan itinatag ang Manynila?
12. Manila was founded by the Spaish in 1571,
Ang Manila ay itinatag ng mga Kastila noong 1571,
13. Give at least 5 tourist spoots in the Philippines.
Magbigay ng maski man lang na limang lugar na puturista sa Pilipinas.
14. Five of the major tourist attractions of the Philippine are the Ifugao Rice Terraces, Mayon Volcano, Pagsanjan Falls, Taal Volcano and the Walls of Intramuros.
Ang limang lugar na panturista ay ang Ifugao Rice Terraces, Bulkang Mayon, Talon ng Pagsanjan, Bulkang Taal. at anmg Walls of Intramuros
15, What is the Walls of Intramuros?
Ano ang Walls of Intrmuros?
16. It is the perimeter wall that surrounds the Old Manila durings Spanish times.
Ito ang pader na pumapaloob ng Lumang Maynila noong panahon ng mga Kastila.
17. Where is Mayon Volcano?
Nasaan ang Bulkang Mayon?
18. Mayon Volanoe is in the province of Albay in Southern Luzon
Ang Bulkang Mayon ay nasa probinsiya ng Albay sa Katimugang Luzon.
19. What is the national language of the Philippines?
Ano ang Pambansng Wika ng Pilipinas>
20. Filipino is the national lamguage of the Philippines. The word also refers the nation’s citizens.
Ang Pambansang Wika ay Filipino. Ito rin ang pangalan ng mamamayan ng Pilipinas.
21. What and where is Baguio City?
Ano at saan ang Lungsod ng Baqguio
22. Baguio City is the summer capital of the Philippines.
Ang Lungsod ng Bagui ay ang pang-tag-araw ng kapitolyo ng Pilipinas.
23. What is dominant religion in the Philippines?
Ano ang pangunahing relihiyon ng Pilipinas?
24. Most Filipinoas are Roman Catholic. but theire are Muslims, Anglican, Presbeterians an other faith.
Karamihan ng Filipino ay omano Katoliko. pero may mga Filipino na Muslim, Anglican, Presbeterian at iba pang pananampalataya..