Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Kapaskuhan ng mga senyor sa Sydney

Hinihintay ng mga senyor ang buwan ng Disyembre. Isa sa mga kadalahanan ay ang pagkakaroon ng mahabang  bakasyon  ng mga kasama sa baha na mga anak sa kanilang trabaho at ang mga apo  sa kanilang pag-aaral.

Samakatuwid mahaba ang panahon na makakapiling  nila ang kanilang mga mahal sa buhay., lalo na ang mga apo. Kaya hindi nakapagtataka kong makikita nating na sila ay masasaya dahil hindi lamang ang kanilang pamilya ang nakakasama nila sa panahong ito ng  tag-araw dito sa Australya, kundi ang kanilang mga kaibigan, lalo na ang mga nakatira sa ibang estado ng Australya. Puwang at panahon na makakapasyal upang makita naman ang mga ibang kapaligirang  na kaakit-akit dito sa NSW.

Sa ibang mga senyor naman, ang buwan ng Disyembre ay araw ng kanilang pahinga sa mga  ika nga ay pag-aapocena o nag-aalaga ng mga apo. Kahit na ba kadalasan ay duty free o walang bayad. Ito rin ang panahon na nakakasama  nila ang kanilang mga kaibigan senyor lalong   lalo na sa mga pamamasyal sa mga ibat-ibang magagandang lugar . At ang iba naman samasama rin ang buong pamilya at magkakamag-anak na namamasyal  at kumakain sa ibang magagandang lugar  ng Australya.

Ang ibang mga  senyor ay naghahanda sa pag-uwi sa Pilipinas upang makasama ang mga kamag-anak na matagal na nilang hindi nakikita. Kaya bago sila umuwi kahit na kaunti lang ang kanilang pensyon nakakaipon  pa rin sila upang makapamili ng mai-uuwiing pasalubong .  Alalahanin na ang mga  mahal sa buhay, lalo na ang pasalubong na kesong gawa sa Australya sa panahong ng kapaskuhan.

At yong iba naman na  matagal nang  hindi umuuwi sa Pilipinas ang ginagawa na lang nila  ang pakikialam sa mga  nangyayari o kaya pag-aabang  sa mga balita sa Pilipinas  sa tuwing magpupulong ang  samahan.

Maganda ang idinudulot bg pakikipag-ugnayan o maging sa pagbabasa  ng dyaryong Pilipino na pinamimigay gaya  ng Bayanihan News. .At ganon din nakikita rin natin ang kanilang kasiyahan at kasiglahan ng bawat samahan  sa kanilang pagdiriwang o paggunita ng Melbourne Cup,

Ganito ang buhay ng mga Pilipinong senyor dito sa Australya. masasaya, matulungin, mapagmahal at mapagbigay sa kapwa.  Ika nga  taglay nila ang  apat na M.  Kahit na kukunti ang natitira sa kanilang pensyon, basta makatulong  sila sa kapwa ay gagawin nila   lalong-lalo na sa mga anak, apo, kamag-anak at kaibigan.

Maligayang Pasko sa lahat na nagbabasa ng Bayanihan News at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating dyaryong Pilipino.

SAFSI senyor
SAFSI senyor

SAFSI SAFSI2 safsi3 SAFSIX Mabuhay tayong lahat.