Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

AUSTRALIA, poem by Pepito Carandang

PASSCI7Annotated Poem  in Pilipino:Celebrating  40 Years in Australia                                                                             Pepito Carandang,Deer Park,Victoria, AUSTRALIA

AUSTRALIA

Apatnapong taon ang nakaraan,                                                                                                                     Magmulang sa Pilipinas ay lumisan                                                                                                                                Mag-anak at ako ay may kagalakan                                                                                                                                Sapagkat Australia ang patutunguhan.

Ngunit ano nga ba ang naramdaman nang umalis  sa airport terminal?                                                        Dibdib kumakaba, boses gumagaralgal harap ang mga kamag-anak  na kumakaway,                             Hayaan nang  lumukso ang mga luha,  abutin lang ang pangarap sa buhay                                             Maging malayo  man at salat na makasalu kamag-anak katoto at mga dating  kaulayaw.

Ang buhay  nga naman. Lulon ka ng malaking eroplano sa himpapawid                                          Rumaragasa,  hangin at plano sa buhay at pinagsasanib                                                                        At pagdating sa lupa, mga bagong hamon  – customs at Immigrations,                                                    Ilan lang sa bagaybagay na sa simula’s dapat bigyan ng atensyon.

Agam-agam ay hindi masawata, maging kami ay lumapag na                                                                 Napalitan lamang eto ng bagong problema  –  made in Australya.                                                             Mga kamag-anak at sasalubong, darating nga kaya? Saan kami titira?                                                     Trabaho nga ba ay madaling makikita at makukuha?

Isa, dalawang taxi  kaming mag-anak ay nagkasya                                                                                   Patuloy sa pag-aalala  sa mga nabuksang alkansiya.                                                                       Umasa na sa mga ngiti ng bagong kakilala, pinsan at kaibigan,                                                                 Pasalamat sa Diyos, ngiti ng tadhana tunay ngang nasilayan.

Lumipas ang panahon, pawis at tiyaga ay pinagtiyap ng tadhana;                                                             Mga anak na nagsumikap sa pagbuno ng braso at talinghaga,                                                                  Mga pangarap nagsibusilak, mga tagumpay na naramdaman                                                                  Pasalamat  sa biyayang umusbong at  nanatili sa aming harapan.

Maunlad at matatag ang buhay dito sa Down Under                                                                                  Datapwat salat at malayo sa maga nagmamahal  na kamag-anak, kababata at ibapa.                             O Diyos na mahabagin, pagpalain mo pa  po  at pahabain                                                                        Itong buhay na hinain at inihanda mo  para sa amin.

Sa loob nang apatnapong taon dito sa Australia                                                                                Pinagpala kaming alalahanin ang Pilipinas  sa tuwi-tuwina                                                                        Ay, anong saya at ligaya pagdating ng panahong  buhok ay puti na                                                          At yaring tuhod ay mahina na, tuwa’t kasiyahan ay pulsong pulso pa.

Sinulat ni Pepito Carandang., ng Victoria  at isinaayos ng Bayanihan News