Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ASEAN Ministers adopt communication strategic plan

3
MANILA, Philippines – Southeast Asian ministers has adopted a communications strategic plan that would make ASEAN people aware of what is happening in the region, a Palace official said on Sunday.
Communications Secretary Herminio Coloma Jr. said the strategic plan was adopted during the 13th ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) Conference which was held on March 14 to 16 in Lapu-Lapu City, Cebu.
“Ang ASEAN Communications Strategy po ay ipapatupad ng iba’t ibang mga Ministry of Information — ng mga ministrong responsable para sa impormasyon,” Coloma in an interview over Radyo ng Bayan.
“Ang mahalaga pong napagkasunduan ay ang pagbuo ng isang strategic plan hinggil po sa komunikasyon na ipapanukala sa mga heads of state ng ASEAN. Batid po natin na noong nakaraang Disyembre 31, 2015 ay nagsimula na ang ASEAN Community…Ang kahalagahan nito ay nakasaad sa isang dokumento na inilabas ng lahat ng lider ng bansa sa ASEAN na ang pamagat ay: “ASEAN 2025: Forging Ahead Together”. At sa pagtatamo ng bisyon ng ASEAN 2025, mahalaga ang pagpapataas sa antas ng kaalaman at kamulatan ng mga mamamayan na naninirahan sa lahat ng bansa ng ASEAN tungkol sa mga hakbang na isasagawa sa larangan ng pulitika at seguridad, larangan ng pangkabuhayan, at larangan ng panlipunan at pang-kultura na mga haligi ng ASEAN,” explained Coloma.
“Sa bawat bansa ay merong national communication plan at meron po — para sa kabuuan ng ASEAN ng isang ASEAN Communication Master Plan at ipapamahagi po dito ang lahat ng mahalagang impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng konsepto ng One ASEAN,” Coloma added.
Coloma said the ASEAN region, which has a population of 620 million people, has a huge potential and it will play an important part in the world economy.
“Batid po natin na ngayon ay pinag-iisa na ang ekonomiya at pangkabuhayang usapin sa ASEAN dahil nga po sa napakalaking potensiyal ng ating rehiyon na sa ngayon ay ang pangakong ito ay ituturing na isang bansa ay pinaka — ika-pito sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo at sa loob po ng mga susunod na taon ay magiging ika-apat na pinakamalaking ekonomiya. Ang populasyon po ng ASEAN ay mahigit 620 milyon at napakalaki ng pontesiyal ng ASEAN na maging mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya,” said Coloma.
The AMRI Conference also tackled the preparations for the 50th Founding Anniversary celebration of the ASEAN to be held in the Philippines.
Coloma said as host country, the Philippines already formed the national organizing committee for the ASEAN Golden Jubilee Anniversary.
“Sa darating na taon po ay ipagdiriwang din ang ika-50 anibersaryo o Golden Jubilee Anniversary sa pagtatag ng ASEAN noong Agosto 8, 1967. Kaya po sa darating na Agosto 8, 2017 ang 50th Founding Anniversary ng ASEAN, at sa pagkakataong ito, natapat na ang magiging taga-pangulo ng ASEAN ay ang Pilipinas kaya po sa 2017 ang ASEAN Summit ay idaraos dito sa ating bansa at kasalukuyan na ring naghahanda para dito sa pamamagitan ng pagtatag ng isang National Organizing Committee. Iyan po ang kahalagahan ng isinagawang pagpupulong ng ASEAN Ministers Responsible for Information at mga kasalukuyang paghahanda para sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng ASEAN na matatapat sa pagiging taga-pangulo ng Pilipinas sa buong ASEAN sa darating na taon,” said Coloma.

Criselda Cabangon David, a happy mother of two kids, is a full-time Sociologist at the City Government of Lucena, Quezon Province. She is currently the Managing Editor of Ang Diaryo Natin Sunday News, a weekly local community newspaper in the Philippines and an active member of the National Union of Journalists of the Philippines.