Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
2014 Philippine Science High School (PSHS) graduates

Pnoy to “Pisay” grads: We need scientists!

2014 Philippine Science High School (PSHS) graduates
2014 Philippine Science High School (PSHS) graduates

QUEZON CITY, Philippines – President Benigno S. Aquino III called on the graduates of the Philippine Science High School (PSHS) to dedicate a part of their lives into working towards bettering the lives their fellow Filipino brothers and sisters.

In his speech keynoting the 46th commencement exercises and 50th founding anniversary of the PSHS in Quezon City, the President said the Philippines needs more people like them – experts in the science field – to help make the country a better place for everyone.

“Ang tanong ko nga po: Sino kaya sa inyo ang gagamit ng talento upang tugunan ang mga problema ng ating bansa? Sino kaya sa inyong mga guma-graduate ngayon ang makahahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong sangkatauhan—mga hamon sa sakit, sa kalikasan, sa nagbabagong anyo ng pamumuhay sa mundo? Ilan kaya sa inyo ang magkakamit ng mga award, ng mga scholarship sa ibang bansa at sa ating sariling bansa; ilan kaya ang yayaman at aasenso dahil sa kaalamang natutuhan dito sa ‘Pisay’ (PSHS) At ilan kaya sa inyo ang pipiliing tumanaw ng utang ng loob sa ating mga Boss—sino kaya ang magiging susunod na Secretary Jun Abaya o Propesora Iye Ferrer? Ilan kaya ang maglilingkod, ilan kaya ang magbubuhos ng oras, pawis, at talino upang iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan?,” the President said.

“Magsilbi sanang paalala ang araw na ito: Kailangan kayo ng ating bayan. Umaasa nga po ako: Sa mga susunod na panahon, bilang mga alumni na magtatagumpay sa larangan ng agham, ay maninindigan kayo para sa interes ng nakakarami. At ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon—itong pagbabalik ng integridad sa gobyerno, itong patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya, itong lumalawak na pagkakataon para sa ating mga kababayan—ay simula pa lang ng katuparan ng matatayog na pangarap natin para sa bansa,” he added.

He said that with everyone doing their share and pitching in, the Philippines can become great again and recognized for its talent.

“Sa ngayon, kinikilala na tayo ng mundo bilang modelo ng mabuting pamamahala; kung magpapatuloy tayo, sa inyong pakikiambag, ay kikilalanin tayo bilang ehemplo ng malawakang kaunlaran. Alam naman po natin: Ang tagumpay ng isang lahi ay nagbubukal sa kakayahan nitong tumuklas ng bagong kaalaman. Ang pag-angat ay nakakaayon, hindi sa pagpapatangay sa agos ng panahon, kundi sa pagiging pugad ng inobasyon. Gamit ang siyensya—at sa tulong ng bawat scholar ng ‘Pisay’ (PSHS) —mangunguna ang Pilipino,” the President said.

Criselda Cabangon David, a happy mother of two kids, is a full-time Sociologist at the City Government of Lucena, Quezon Province. She is currently the Managing Editor of Ang Diaryo Natin Sunday News, a weekly local community newspaper in the Philippines and an active member of the National Union of Journalists of the Philippines.